Avel - Uppfödning

Som uppfödare i SNRF måste man följa vissa regler. 
Läs också Lathund för uppfödare. (finns att ladda ned under dokument avel)* Stamnamn
* Stamtavlor
* Intyg
* Kontaktuppgifter
* Frågor kring fodervärdskap

Stamnamn
För att SNRF ska skriva ut stamtavlor åt katt ungarna måste uppfödaren 
ha ett stamnamn. 

Använd blanketten Stamnamnansökan. Skriv ner minst tre förslag, och skicka dessa till stamnamnsregistratorn. Tänk på att inte ha för långt stamnamn då kattens namn tillsammans med stam- namnet får innehålla max 30 tecken. Bekräftelse på godkänt stamnamn och diplom 
skickas när avgiften är betald.

Om du tidigare var medlem i SVERAK-tillhörig klubb och har ett av SVERAK godkänt stamnamn, skall du fylla i samma blankett som ovan samt bifoga kopia på beviset till SNRF:s stamnamnsregistrator för registrering och godkännande. I och med att stamnamnet förs in i WCF:s register, tas S* bort.

Stamtavlor
Följande krav måste uppfyllas för att stamtavlor ska skrivas ut på kattungar: 

* Avelshona
som SNRF-medlem använder i avel måste vara registrerade i SNRF eller annan nordisk WCF-förening för att stamtavlor till katt ungarna ska skrivas ut. Kopia på sådan stamtavla ska skickas till stambokföraren tillsammans registreringsanmälan.
(se Krav på uppfödarestambokföringsreglementet).  

* Avelshane
som ägs av SNRF-medlem ska vara registrerad i SNRF- eller annan nordisk WCF-förening. 
Kopia på stamtavla från annan WCF-förening, ska skickas till stambokföraren tillsammans med registreringsanmälan.
(se "Krav på Uppfödare" i Stambokföringsreglementet). 

Intyg
Navelbråck
När det är första gången ungar efter honan och/eller hanen registreras i SNRF, måste veterinärintyg som visar att både honan och hanen är fria från navelbråck skickas till stambokföraren.

Testikelstatus
När första kullen efter hanen registreras i SNRF, måste veterinärintyg som visar att hanen har normala testiklar skickas till stambokföraren tillsammans med registrerings-anmälan. Kontrollen av testiklarna 
får tidigast göras då hanen är 6 månader gammal.


OBS! SNRF kräver inte att Ägarändring görs, men den som vill, kan ta kopia på köpeavtalet och skicka in till stambokföraren