Avgifter

För 2020 gäller följande avgifter.
OBS! Portot ingår.  

Alla avgifter kan betalas i förskott.  
Stamtavla 
175 kr inkl. porto (€ 16)

Omregistrering 
175 kr inkl. porto (€ 16)

Ändring  i stamtavla begärd av uppfödaren 
75 kr – 175 kr inkl. porto (€ 6 - 16)

Transfer vid försäljning av kattunge
100 kr (inkl.porto)


Transfer vid utträde ur SNRF 
100 kr inkl. porto (€ 10) 

Nytt Stamnamn 
750 kr inkl. porto (€ 75)
Överföring av stamnamn till SNRF / 
Ändring av befintligt stamnamn
200 kr inkl. porto (€ 20)

Huskattbevis 
75 kr inkl. porto (€ 7) 


Postgironr 11 69 49 – 9

Bankgiro 5239-0085
 

Alla inbetalningar skall göras på någon av dessa kontonummer.
Skriv alltid tydligt vad inbetalningen avser.
Glöm inte ditt eget namn  och din adress!

SNRF:s internationella bankuppgifter:
Nordea
Bic-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Sveriges Nya Raskattförening
c/o Mattsson
Eriksgatan 9 A
S-752 18 Uppsala
Sweden

Konto-Nr: 11 69 49 -9
IBAN SE47 9500 0099 6026 0116 9499 

Swish 123 181 75 84

Dokument och blanketter för avel hittar du här.