Blanketter och Dokument

Blanketter
Ladda/spara ned blanketterna på din dator innan du fyller i dem. Samtliga blanketter är pdf och/eller word-filer om inget annat anges. Kan  du inte använda word, kontakta webbmaster.

 

Registreringsanmälan

 

 

Huskattbevis

 

 

Transferansökan

 

 

Köpeavtal

 

 

Parningsavtal

 

 

Tingningsavtal

 

 

 

Omregistrering av katt

 

 

Övriga dokument

 

Ordningsregler nordiska WCF

 

Etiska regler -WCF - från vårt huvudförbund

SNRFs regler för avel och uppfödning

Generella fel hos katt - gäller avel och bedömningskriterier vid utställning

 

EMS-koder- system för beteckning av pälsfärger hos katt. EMS-koder per ras.

WEMS-koder 2018

Stamnamnsregler