Nya utställningsregler


Från och med 2019-01-01


gäller ändrat antal certifikat per bedömningsklass, dvs tre (3) certifikat per klass. Certifikaten ska tas för tre olika domare. I klasserna 9 – 14 gäller att ta certifikaten i 2 olika länder. I klassera 1 – 8 måste certifikaten tas i 3 olika länder. Det är därför viktigt att varje certifikat i den aktuella klassen, datum för föregående utställning, namnet för arrangerande klubb samt domaren som gett katten tidigare certifikat fylls i när man anmäler till utställningen. Till SNRF-utställningarna kan anmälan göras antingen on-line eller per den manuella blanketten.

OBSERVERA att från och med d en 1 april 2017 gäller nya utställningsregler efter

beslut på WCF:s generalförsamling 19-23 januari 2017:

Klassändringar:

Klass 16A - Babyklass är struken

Klass 16 - Kattungar 3-6 månader fertila tar cert CACP

Klass 16B - Kattungar 3-6 månader kastrater tar cert CAPP

Klass 15 - Juniorer 6-10 månader tar cert CACJ

Klass 15A Juniorer 6-10 månader kastrater tar cert CAPJ

Klass 20 - Kullklass är mellan 3 och 6 månader

Klass 23 - Ny klass Utom tävlan

Raser och rasindelningar:

Ett nytt femte hårlag kommer till som kallas Hårlösa katter. Minst 15 katter

måste vara anmälda i hårlaget. Om inte 15 katter är anmälda slås de samman med korthår. I det nya hårlaget ingår SPX, DSP och PEB

BAL (Balines)och OLH (Orientaliskt långhår) flyttas till SIA/OSH

BLH (Brittiskt långhår) och SRL (Selkirk Rex långhår) flyttas till LH

Nya WEMS-koder