För att SNRF ska skriva ut stamtavlor åt kattungarna måste uppfödaren 
ha ett stamnamn. 

Använd blanketten Stamnamnansökan. Skriv ner minst tre förslag, och skicka dessa till stamnamnsregistratorn. Tänk på att inte ha för långt stamnamn då kattens namn tillsammans med stam- namnet får innehålla max 30 tecken. Bekräftelse på godkänt stamnamn och diplom skickas när avgiften är betald.

Om du tidigare var medlem i SVERAK-tillhörig klubb och har ett av SVERAK godkänt stamnamn, skall du fylla i samma blankett som ovan samt bifoga kopia på beviset till SNRF:s stamnamnsregistrator för registrering och godkännande. I och med att stamnamnet förs in i WCF:s register, tas S* bort.
Läs igenom SNRF:s regler för stamnamnsansökan, svara på frågorna och fyll i blanketten och ansök om ett helt nytt stamnamn för din uppfödning.