SNRFs Uppfödarutbildning 

Vi förväntar oss att alla våra blivande uppfödare har grundläggande kunskap om våra avelsregler och nationella lagar och föreskrifter innan ansökan om stamnamn kan göras. SNRF har därför beslutat att alla som planerar att bli uppfödare ska genomgå en grundläggande utbildning i fyra delar för att säkerställa att kunskapen finns hos den sökande. Det är betydligt mer ansvar än den egna katten som man behöver ha kunskap om och ta hänsyn till. 

För att delta i utbildningen behöver sökande göra detta:

* Bli medlem

* Kontakta sekreteraren för att anmäla dig till utbildningen.

Vad händer sen?

Du kommer få ett mail med de fyra kursavsnitten som alla ska besvaras.

 

Döp om dokumenten med ditt förnamn och efternamn samt kursavsnittsnummer (förnamn.efternamn.nr). 

Skicka tillbaka de omdöpta dokumenten i den takt du blir klar för rättning till angiven epost-adress.

Eventuell komplettering skickas tillbaka 

När alla uppgifter är klara och godkända skickas blankett för stamnamnsansökan ut till sökande. 

Observera att inga kullar kan registreras innan utbildningen är gjord och stamnamn är godkänt.