Utställningar inom WCF

UTSTÄLLNINGAR INOM WCF I NORDEN

 

WCF-utställningarna

är dubbelutställningar, dvs en på lördagen och en på söndagen En katt kan med andra ord ta två certifikat under en och samma helg.

 

På SNRF utställningarna

har man oftast möjlighet att välja att ställa ut endast lördag, endast på söndag eller både dagarna. Valet gör man när man anmäler genom att skriva i datum för vilka dagar man vill vara med.

På Nordiska WCF-utställningar

bär ägarna fram sina katter till bedömning, men det finns alltid möjlighet att få hjälp om det skulle behövas.

 

Från och med 2019-01-01

gäller ändrat antal certifikat per bedömningsklass, dvs tre (3) certifikat per klass. Certifikaten ska tas för tre olika domare. I klasserna 9 – 14 gäller att ta certifikaten i 2 olika länder. I klassera 1 – 8 måste certifikaten tas i 3 olika länder. Det är därför viktigt att varje certifikat i den aktuella klassen, datum för föregående utställning, namnet för arrangerande klubb samt domaren som gett katten tidigare certifikat fylls i när man anmäler till utställningen. Till SNRF-utställningarna kan anmälan göras antingen on-line eller per den manuella blanketten.

 

WCF-ringar

I WCF finns två olika tävlingsformer. Den ena är ringbedömning mot en extra avgift. De katter som tävlar i ringarna, tilldelas var sitt diplom. Resultaten räknas in i årets-katt-uträkningen både i egen förening och i WCF. Se separat dokument under Dokument.

 

Ordningsregler

Nordiska WCF-föreningar har ett gemensamt ordningsreglemente med både allmänna och nationella paragrafer.

 

Bedömningsregler

I dokumentet med ordningsregler finns WCFs bedömningsregler i svensk översättning och med nationella regler för hur huskatterna tävlar på våra utställningar.

 

Veterinärbesiktning

Tiden för besiktning och incheckning står på inbjudan. Vaccinations- och andra intyg kontrolleras av en assistent. OBS! Katten kan inte bli vaccinerad vid detta tillfälle. Om du ställer ut huskatt, skall du visa upp huskattbeviset, vaccinationsintyget och intyget på att katten är kastrerad om den är äldre än 10 månader. Om katter som ställs ut både lördag och söndag, behöver inte besiktigas på söndagen, det räcker med en gång. Det händer ibland att veterinärbesiktningen görs genom stickprovskontroller.

 

Incheckning

När veterinärkontrollen är avklarad, ska du gå till incheckningen och där ange namn och klubbtillhörighet. Då får du en nummerlapp för din katt/katter och skylt/skyltar men din katts/dina katters nummer. Dessa ska du bära på dig/med dig hela helgen och kunna visas upp när du kommer fram till domaren med katten. Gå därefter till buren, gör i ordning den, ge katten en sista finputsning innan du stoppar in den i sin bur.

 

Bedömning

På en bur bakom domarbordet finns en skylt, där katternas nummer står i den ordning de ska bedömas. Håll ett öga på detta skylt, så att du vet när det är dags att gå fram med katten. Bedömningarna sker i möjligaste mån i den ordning som katterna står i katalogen. Var och en bär fram din egen katt till domaren.

 

Bedömningssedlar

På en SNRF-utställning delas bedömningssedlarna ut "bakvänt". SNRF lämnar ut bedömning när en katt har tävlat klart. Den läggs på ett bord, där man kan hämta den. En katt som går vidare till andra tävlingar (BIV, BIG, BIR och NOM) får vänta på sin bedömningssedel. Katterna som går till panel, får vänta på sina bedömningar tills de blivit utslagna. Vinnande katter får sina bedömningar sist. OBS! Kokarder och diplom till de katter som tagit sin titel och som blivit nominerade (= Domarens Bästa) delas ut vart efter resultaten blivit tillgängliga.

 

Panelen och prisutdelningen

är det sista som sker. Därefter får utställarna antingen åka hem eller till övernattningsstället för att återkomma nästa dag. Ska man vara med även på söndagen, går det bra att lämna kvar sina saker.

 

Stängning, avslut

Innan utställningen stänger på lördagen meddelar arrangören när man måste vara på plats på söndag. När utställningen beräknas vara slut, står på inbjudan. Senast en timme efter det angivna klockslaget måste utställningen vara slut. Om så inte skulle ske, har du rätt att lämna utställningslokalen med din katt och dina saker, om inget annat meddelas från arrangörens sida. Om du däremot lämnar lokalen före utsatt tid, utan att ha fått dispens, fråntas katten sina priser och både du och katten beläggs med utställningsförbud de nästkommande 6 utställningarna.

 

Vill du veta mer - kontakta sekreteraren eller den person som du skickade din anmälan till.

 

Se också Nordiska WCF-föreningars gemensamma ordningsreglemente. Du hittar dem under länken nedan.

 

/Läs de Nordiska WCF-föreningars gemensamma Ordningsregler för utställningar./

 

OBS! Arrangören ansvarar inte för kvarlämnade grejor.