Hoppa till innehåll

Klargörande från styrelsen för Sveriges Nya Raskattförening

SNRF har fått en del frågor angående den situation som uppstått i Norden enligt nedanstående beskrivning och framförallt hur SNRF tänker agera. Här är ett tydliggörande:

Tre nordiska klubbar, Föreningen Hallandskatten (FHK), Happy Cat Club (HCC) och Oslo Rasekattklubb (ORKK) har lämnat WCF och bildat en fristående Independentorganisation i Norden. Göteborgskatten har också lämnat WCF, men inte anslutit sig till den nya organisationen.

Därmed har vårt så kallade patronage inom ramen för WCF:s organisation för HCC och ORKK upphört.

Kvar inom WCF i Norden finns nu SNRF med trainee klubben Stjärnkatten (STJR) och Kustkatten (KKN) i Sverige, DanaCat i Danmark samt 4Stars och BALTIC Cat i Finland.

En enig SNRF-styrelse har beslutat att för SNRF gäller oförändrat fortsatt medlemskap i WCF under år 2021 och tillsvidare. Vår verksamhet med stambokföring och andra aktiviteter fortsätter som tidigare. Vi ser ingen nytta eller fördel med att lämna WCF i nuläget.

Eftersom pandemin satt stopp för utställningar den närmaste tiden, ser vi just nu inga akuta beslut som behöver fattas när det gäller organisationsförändringarna. Dock har vi påbörjat en utredning för att klargöra hur WCF ställer sig till giltigheten för certifikat och titlar tagna i klubbar, som står utanför WCF. Så fort vi vet svaret kommer vi att informera våra medlemmar och andra intresserade.

Självfallet står det var och en medlem/grupp av medlemmar fritt att ha åsikter eller motionera till årsmöte eller medlemsmöte om en annan inriktning när det gäller styrelsens ställningstagande.

SNRFs styrelse, 2021-01-17

Translate Site »