Hoppa till innehåll

Open doors på SVERAKs utställningar

Mycket trevliga nyheter för våra utställningssugna medlemmar! Från och med 1 januari 2023 kommer det finnas fler kattutställningar att gå på, då WCF-medlemmar (och TICA-medlemmar) är välkomna att delta på SVERAKs utställningar.

Detta beror på att vi i de båda förbunden har beslutat oss för att samarbeta närmre varandra än tidigare, vilket innebär en hel del positivt för katten, kattsporten och våra medlemmar.

Så här skriver man på SVERAKs webbsida:

Open doors – gäller nu även utställare från WCF & TICA fr o m 2023-01-01

Icke FIFe-medlemmar tillåts deltaga som utställare på FIFe-utställningar och enskilda FIFe- medlemmar tillåts deltaga på icke FIFe-utställningar.

Enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb, förutsatt att en utställarlicens är löst för katten.

Om utställarlicens i SVERAK:

 • Katt (ej stambokförd i FIFe-förbund) med utställarlicens får ställas ut på utställningar arrangerade av SVERAK-klubbar
 • En licens per katt ska lösas från SVERAK. Licensen gäller för kattens livstid och kan inte överföras till annan katt
 • Observera att denna licens är begränsad och endast kan användas för raskatter
 • Kopia av stamtavla, utfärdad av det egna förbundet, samt medlemsbevis bifogas licensansökan
 • Kopia av licens ska bifogas utställningsanmälan. Titlar och certifikat från andra förbund än FIFe räknas inte
 • Licensen gäller i klasserna 12,11,10.9. Vilket innebär att när katten blivit PR eller CH så får den inte längre ställas ut på FIFe utställning
 • Titeln JW delas inte ut till katter med denna licens om inte utställaren väljer att gå med i SVERAK
 • Licensen gäller inte för att tävla på så kallad Vinnarutställningar t.ex SW och WS (WW)

Blankett för ansökan om utställningslicens hittas på SVERAKs hemsida under blanketter, övriga blanketter:
https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2022/03/blnr_7001_utstallarlicens.pdf

Utställare som tillhör en icke FIFe-ansluten organisation får anmäla katter under följande förutsättningar:

 • alla icke FIFe-utställare måste acceptera och respektera FIFes regler och rasstandard.
 • tillåts endast att ställa ut katter i klasserna 12,11 och 9 eller 10; om de önskar ställa ut i högre klasser gäller individuellt medlemskap hos ett FIFe-förbund (SVERAK-klubb).
 • utställningsanmälningar från icke-FIFe-utställare ska skickas i enlighet med organisatörens instruktioner.
 • Anmälningsavgifter från icke-FIFe-medlemmar ska betalas i enlighet med arrangörens anvisningar.

FIFe-certifikat kan endast erhållas på FIFe-utställningar och är de enda certifikat som är giltiga för att erövra en FIFe-titel.

Källa: https://www.sverak.se/utstallning/

Translate Site »