Som medlem hos oss har du flera förmåner inkluderat i ditt medlemskap – och så blir du en del av gemenskapen i Sveriges största WCF-anslutna klubb. Vi verkar för en höjd kattstatus i Sverige och världen, och samarbetar därför med aktörer som har samma målsättningar som vi.

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar, du hittar dem i våra stadgar (som alla som önskar bli medlemmar hos oss ska ha läst innan ansökan). Skicka in din ansökan via blankett eller genom formuläret online (föredras). Blanketten finns för nedladdning på sidan för våra Dokument.

SNRFs Föreningsregler (senast reviderad februari 2017)

Ladda ned PDF härMedlemskap

Huvudmedlem

SEK300

per Kalenderår

För dig som vill ha stamnamn och uppfödning.
Du har rösträtt hos SNRF.

Familjemedlemskap *

SEK325

PER KALENDERÅR

För dig/er som har en person i familjen som redan är huvudmedlem hos oss.

Stödmedlem

SEK150

PER KALENDERÅR

För dig som exempelvis redan är huvudmedlem i annan kattorganisation.

* Hel familj, varav en person är huvudmedlem.

I alla medlemskap ingår …

 • 20% på DNA-analyser för katt hos Langford Vets.
 • 20% på DNA-analyser för katt hos My Cat DNA.
 • Du får medlemstidningen Mästerkatten med 4 nr/år.
 • Möjlighet att delta på SNRFs medlemsaktiviteter.
 • Möjlighet att delta på WCFs kattutställningar i hela världen.

Medlemsansökan

När vi har behandlat din ansökan, får du en faktura på medlemsavgiften med e-post.

  Information om Dataskyddsförordningen (GDPR): SNRF måste från och med den 25 maj 2018 inhämta tillstånd från alla medlemmar för att få registrera och publicera personuppgifter. Med personuppgifter menas namn, adress, telefon och e-postadress. SNRF inhämtar inte personnummer från sina medlemmar. De register du som medlem kan registreras i är medlemsregister, stamboksregister, stamnamnsregister, funktionärsregister och utställningskataloger.


  NejJa   Information on the Data Protection Regulation (GDPR): As of 25 May 2018, the SNRF must obtain permission from all members to register and publish personal data. Personal information means name, address, telephone and e-mail address. SNRF does not collect social security numbers from its members. As a member in SNRF, you can be registred in the member registers, pedigree registers, breeding name registers, functionary registers and exhibition catalogs.


   NoYes   Foto på Uppsala domkyrka med Fyrisån i förgrunden

   Blanketter för medlemsansökan

   Alla våra blanketter finns samlade på samma ställe – på så sätt blir de enklare för dig att hitta.