Hoppa till innehåll

Funderar du hur det går till på våra utställningar har du hamnat helt rätt. Här kan du kortfattat läsa om olika utställningsmoment, WCF-ringar och annat kul som hör till.

Det är mycket information att ta till sig som ny utställare, men man kommer snart in i det hela. Och det finns alltid möjlighet att få hjälp av oss i SNRF under utställningsdagarna om man vill ha det.

En utställningshelg, två utställningar

Utställningar infaller alltid på veckosluten. En utställningshelg innebär två stycken utställningar, en på lördagen och en på söndagen.

Hos SNRF kan man oftast välja att ställa ut endast en av dagarna eller båda. Vid utställningsanmälan bestämmer man vilken dag/dagar man vill ställa ut.

Bära själv-utställningar är vanligast

Under de nordiska utställningarna använder man oftast utställningsformatet ”bära själv”.

Det innebär att ägarna bär fram sina katter till domarbordet för bedömning, men det finns alltid möjlighet att få hjälp av en assistent om det skulle behövas.

Veterinärbesiktning på plats

När du anländer till utställningen sker veterinärbesiktningen. Då säkerställer en veterinär att det inte kommer in sjuka katter till utställningen. Om katten ställs ut både lördag och söndag behöver den inte besiktigas på söndagen, det räcker med en gång.

VACCINATION Första vaccination ska vara gjord senast 14 dagar innan utställning eller fortfarande vara giltig under utställningshelgen.

NÄR? Tiden för besiktning och incheckning står på inbjudan. Vaccinations- och andra intyg kontrolleras av en assistent. Det händer ibland att veterinärbesiktningen görs genom stickprovskontroller.

HUSKATT Om du ställer ut huskatt, skall du visa upp dess huskattbevis, vaccinationsintyget och intyget på att huskatten är kastrerad om den är äldre än 10 månader.

5 %


Incheckning till utställningen

När veterinärkontrollen är avklarad, ska du gå till incheckningen och där ange namn och klubbtillhörighet. Du får anvisning om var din bur eller burplats finns. Gå därefter till din utställningsbur och fixa i ordning den. Ge katten en sista finputsning innan du stoppar in den i sin bur.

Innan bedömningen är det klokt att kika igenom katten så den presenteras på bästa möjliga sätt för domaren.

10 %


Dags för bedömning från domaren

På en bur bakom domarbordet finns en skylt, där katternas nummer står i den ordning de ska bedömas. Håll ett öga på denna skylt så att du vet när det är dags att gå fram med katten.

BEDÖMNING Bedömningarna sker i möjligaste mån i den ordning som katterna står i katalogen. Var och en bär fram sin egen katt till domaren.

Domaren skriver ned sin bedömning på en så kallad ”bedömningssedel”, och när domaren skrivit klart och signalerat att katten är färdig på domarbordet får den återvända till sin bur.

45 %

WCF-ringar – en egen tävlingsform

I WCF finns två olika tävlingsformer: ”vanlig” traditionell bedömning och ringbedömning. Den senare tävlar man i mot en extra avgift som betalas på plats under utställningsdagen, och har alltså ingenting med den vanliga bedömningen att göra.

De katter som tävlar i ringarna tilldelas varsitt diplom med deras placering. Resultaten räknas in i årets-katt-uträkningen både i egen förening och i WCF.

WCF-ringarna har egna regler som du kan läsa om i dokumentet ”WCF-ringar”.

Till dokument

I väntan på sin tur under ringbedömning.

Bedömningssedlar

På en SNRF-utställning delas bedömningssedlarna ut när en katt har tävlat klart. Då läggs den på ett bord där man kan hämta den.

En katt som går vidare till andra tävlingar (BIV, BIG, BIR och NOM) får vänta på sin bedömningssedel.

Katterna som går till panel, får vänta på sina bedömningssedlar tills de blivit utslagna ur panelen. Vinnande katter får sina bedömningssedlar sist.

OBS! Kokarder och diplom till de katter som tagit sin titel och som blivit nominerade (= Domarens Bästa) delas ut vart efter resultaten blivit tillgängliga.

Nominering, kokarder och bedömningssedel.

55 %


Panelen och prisutdelning

Det sista som sker under utställningsdagen är panelen (den stora finalen) och tillhörande prisutdelning. Därefter avslutas utställningen, då kan utställare och katter lämna utställningslokalen.

Ska man ställa ut dagen efter (söndagen), går det bra att lämna kvar sina saker i lokalen.

75 %


Utställningen avslutas

Innan utställningen stänger på lördagen meddelar arrangören när de utställare som ställer ut på söndagen senast måste vara på plats under morgondagen.

Information om när utställningen beräknas vara slut står på inbjudan. Senast en timme efter det angivna klockslaget måste utställningen vara slut. Om så inte skulle ske, har du rätt att lämna utställningslokalen med din katt och dina saker, om inget annat meddelas från arrangörens sida.

Om du däremot lämnar lokalen före utsatt tid, utan att ha fått dispens, fråntas katten sina priser och både du och katten beläggs med utställningsförbud de nästkommande 6 utställningarna.

Du kan läsa alla gemensamma ordningsregler för de nordiska WCF-föreningarna i dokumentet ”Ordningsregler för nordiska WCF”.

Till dokument

OBS! Arrangören ansvarar inte för kvarlämnade grejor.

100 %

Nyhet!

Från 1 januari 2023 gäller Open Doors för WCF-medlemmar till SVERAKs utställningar.

Translate Site »