Hoppa till innehåll

SNRF utfärdar stamtavlor för raskatter och arbetar för en sund kattavel

Du kan vända dig till oss om du har frågor runt kattavel och registrering av raskatter. Erfarna uppfödare kan hjälpa dig att välja den rätta avelskatten.

Från vår sekreterare får du information on hur du får din katt stambokförd och hur du skaffar ett stamnamn.

SNRF – en del av WCF

SNRF är den äldsta kattklubben i Skandinavien som har anslutit sig som fullvärdig medlem till WCF. Vi samarbetar med alla olika organisationer och med independentklubbar över hela världen. Vi uppmuntrar till gott kamratskap och till god djurhållning.

Du kan också bli en del av SNRF genom att bli medlem hos oss.

Avgifter hos SNRF

Betalningsinformation

Vi arbetar för att höja kattens status

Vårt samhälle vad gäller synen på katten har ändrats radikalt under årtionden. Katten är inte längre ”en ladugårdskatt”, utan mer och mer uppskattad som sällskapsdjur och medlem av familjen. Den har blivit en underbart sällskap för många ensamma människor i vår moderna värld. För barn är den en trogen vän och det är vår plikt att ta hand om och vård vår vän på bästa sätt.

SNRF arbetar ständigt för att öka kattens status som sällskapsdjur och för att skapa opinion mot dålig katthållning. Vi gör detta genom inlägg i pressdebatten, information i samband med kattutställningar och genom ekonomiskt bidrag till hem för omhändertagna, hemlösa katter.

Vår historia:

 • Sveriges Nya Raskattförening, förkortat som SNRF, grundades redan 1965. På den tiden var SNRF en så kallad ”independentklubb”, vilket var en vanlig form av kattförening på den tiden. Under 45 år stod vi utanför alla organisationer och förbund.
 • Men tiderna förändras. Från och med den 1 januari 2010 startade en nyordning för de tidigare independentklubbarna i Sverige och Norge: Vi anslöt oss till Word Cat Federation, WCF, med säte i Tyskland.
 • WCF organiserar ca 280 medlemsklubbar över hela världen.

Vi anser att:

 • Alla katter, med eller utan stamtavla, har rätt till god omvårdnad, bra mat, regelbunden hälsokontroll hos veterinär och ett gott hem.
 • Man inte medvetet ska avla på huskatter och skaffa kattungar efter dem. Det finns alldeles för många oönskade katter ändå!
 • Katter i stadsmiljö ska hållas inomhus eller i inhägnad. Inga andra sällskapsdjur tillåts springa runt vind för våg, och därför ska inte katten göra det heller!

Det här gör vi i SNRF:

 • Arrangerar föreningsmöten med ämnen som genetik, hälsofrågor för katt, pälsvård, uppfödarinformation och assistentutbildning.
 • Arrangerar internationella utställningar varje år. Vi bjuder in domare från hela världen för att få så stor variation som möjligt i kattbedömningarna. Medlemmarna deltar i arbetet med utställningarna. det stärker kamratandan.
 • Informerar via medlemstidningen Mästerkatten som utkommer med fyra nummer per år, via vår webb och även via sociala medier som Facebook.
 • Arbetar ständigt för god katthållning och arbetar också för att förhindra grymhet mot djur.

Kattutställning:

 • SNRF arrangerar kattutställningar enligt WCFs regler med nationella tillägg. WCF har regler för domarutbildning och håller ett register över domare, som är WCF-medlemmar.
 • Inom World Cat Congress, där WCF är medlem, tillämpas principen med Open Doors. Det betyder att alla som vill delta i en kattutställning, oavsett organisationstillhörighet är välkomna att ställa ut på WCF-utställningar världen över.

Stamnamn & stambokföring:

 • WCF har ett centralt stamnamnsregister. Fullvärdiga medlemmar sänder in sina egna och traineeföreningarnas ansökningar om stamnamn dit för godkännande.
 • WCF har inte ett centralt stamboksregister. Varje fullvärdig medlemsklubb skapar regler och för sina egna register. Stamböckerna från traineeföreningarnas medlemmar utfärdas av moderklubbens stambokförare.

WCF-föreningarna i Norden

Från och med den 1 januari 2010 anslöt sig alla klubbar till World Cat Federation (WCF) med säte i Tyskland, vilket startade en nyordning för de tidigare independentklubbarna i Sverige och Norge. Under 45 år hade vi stått utanför alla organisationer och förbund.

WCF är ett av många kattförbund i världen och har ca 280 medlemsklubbar på 6 kontinenter.

Det finns tre typer av medlemskap i WCF (för klubbar).

Klubbformer inom WCF

 • FULLT MEDLEMSKAP
  En klubb kan ansöka om fullt medlemskap om de har minst 100 medlemmar. Medlemskapet ska godkännas av Generalförsamlingen. Tills detta har skett, är klubben en så kallad patronage och övervakas av en klubb med fullt medlemskap.
  SNRF har fullt medlemskap i WCF.
 • PATRONAGEKLUBB
  Om en klubb har mindre än 100 medlemmar, fortsätter man att vara patronageklubb. Dock har de rätt att ha egen stambokföring och skickar in sina egna stamnamnsansökningar. En sådan klubb har inte rösträtt i Generalförsamlingen (det största beslutande organet i WCF). 
 • TRAINEEFÖRENING
  Den tredje typen av medlemskap är traineeföreningen. Denna lyder under en klubb med fullt medlemskap, vilken sköter allt som har med uppfödning att göra för traineeföreningen.En WCF-klubb beslutar självständigt om aktiviteter, möten, egen föreningstidning, har sin egen hemsida och sköter sin egen stambokföring.

Translate Site »