Hoppa till innehåll

Att föda upp katter är roligt, lärorikt och icke att glömma: ansvarsfyllt. Som uppfödare i SNRF måste man följa både SNRFs nationella regler och WCFs regler gällande avel och uppfödning, såväl som landets lagstiftning.

Stamnamn krävs vid kattungeregistrering

För att SNRF ska skriva ut stamtavlor åt kattungarna måste uppfödaren vara medlem i SNRF och ha ett stamnamn som är godkänt av WCF. Från och med 2019 behöver de som vill söka om stamnamn i SNRF genomgå vår uppfödarutbildning. När den är avklarad kan stamnamnsansökan skickas in. Se helst till att ha genomfört detta innan du planerar kull på din hona.

När stamnamnet är bekräftat av WCF, skickar vi bekräftelse på godkännandet och ett diplom/stamnamnsbevis per post.
Handläggningstiden för stamnamnsansökningar är 6-8 veckor lång.


Detta gäller för hon- och hankatt vid kullregistrering

Följande krav måste uppfyllas för att stamtavlor ska skrivas ut på kattungar inom alla raser. Vissa raser kräver vi ytterligare intyg av, det är uppfödarens skyldighet att undersöka ifall fler intyg krävs enligt vårt reglemente för att registrera kull.

Kopior bifogas registreringsanmälan eller skannas in och skickas via email (gäller samtliga punkter).

Avelshona

 • Honan ska vara registrerad i en WCF-förening.
 • Navelbråcksfrihetsintyg
  Första gången som ungar efter honan registreras i SNRF måste veterinärintyg bifogas som visar att honan är fri från navelbråck.

Avelshane

 • Hane ägd av SNRF-medlem ska vara registrerad i en WCF-förening.
 • Kopia på hanens stamtavla
  Om han ej registrerats eller lämnat kull i SNRF tidigare.
 • Navelbråcksfrihetsintyg
  Första gången som ungar efter hanen registreras i SNRF måste veterinärintyg bifogas som visar att hanen är fri från navelbråck.
 • Testikelstatus (NORM-intyg)
  Första gången som ungar efter hanen registreras i SNRF bifogas ett veterinärintyg som visar att han har normala testiklar. Intyget får tidigast ha utfärdas då hanen blivit 6 månader gammal.

Hälsokrav

Fullständiga regler i ”SNRFs regler för avel och uppfödning”.

 • Lägsta ålder för parning av honkatt
  Tidigast vid 10 månaders ålder kan en honkatt avsiktligen låtas paras, i enlighet med SJVFS 2020:8 Saknr L 102. Konsekvenser för medlem som bryter mot detta är avstängning första gången det sker, vid upprepning uteslutning.
 • Antal kullar för honkatt inom 24 mån
  En honkatt får ha högst tre (3) kullar inom en period på tjugofyra (24) månader. Med kull menas födda ungar oavsett antal, levande eller döda.
 • Defekter ska inte användas i avel
  Katter med ärftliga defekter, t.ex. svansknick, navelbråck, hanar med icke-normala testiklar, vita katter som är döva m.m., ska inte användas i avel.
  Fullständig lista över generella fel i dokumentet ”Generella fel hos katt” (finns längre ned på denna sida).

Avel på vit katt

 • SNRF kräver BAER-test med godkänt resultat på helvita katter (WEMS-kod w).
  Det betyder att katten ska vara fullt hörande.

Fler än 2 kullar/kalenderår

 • Uppfödaren ska kunna uppvisa giltigt tillstånd från Länsstyrelsen, från och med uppfödarens tredje kull under ett kalenderår.
  Se ”SNRFs regler för avel och uppfödning”, Registrering punkt 3.14.

Mer information om SNRFs arbete med kattens hälsa finner Du här

Regelverk för avel och uppfödning

Som SNRF-uppfödare är du skyldig att följa dessa regler. Du hittar dem för nedladdning längre ned på denna sida.

 • SNRFs regler för avel och uppfödning.
 • Giftaslistan.
 • Etiska regler i WCF – från vårt moderförbund.
 • Generella fel hos katt – gäller avel och bedömningskriterier för utställning.
 • WEMS-koder.
 • Stamnamnsregler.

Dessutom har du en skyldighet att ha koll på svensk djurlagstiftning (se Jordbruksverket), köp- och konsumentköplagen – eller motsvarande i det land du verkar i. Du behöver själv också ha koll på om du behöver söka utökade tillstånd hos din Länsstyrelse och dylikt.

Avgifter från och med 2023

Alla avgifter inkluderar portot på leveransen hem till mottagaren.
När vi har fått en komplett registreringsanmälan, får du en faktura på avgiften med e-post
.

Avgifter avel

Dokument / IntygAvgiftKommentar
Stamtavla för kattungar (yngre än 3 månader) 200 SEK per styck. "SNRFs regler för avel och uppfödning", Registrering punkt 3.4.
Stamtavla för kattungar (äldre än 3 månader) 400 SEK per styck "SNRFs regler för avel och uppfödning", Registrering punkt 3.4.
Omregistrering200 SEK per styck.
Ändring i stamtavlan begärd av uppfödaren 100-200 SEK per styck.
Transfer100 SEK per styck.Vid försäljning av kattunge eller vid utträde ur SNRF.
Huskattbevis100 SEK per styck.
Stamnamn – nytt800 SEK.
Stamnamn – överföring till SNRF300 SEK.
Stamnamn – ändring av befintligt300 SEK.

Kontaktuppgifter vid registreringar

Stambokssekreterare, medlemshantering

• Mottagare av alla ansökningar.

Sirkka-Liisa Lundbergs
Betgatan 43
754 49 UPPSALA

Telefon: 070 376 84 42
E-mail: sekreterare@snrf.org

Stambokförare

• Sköter registreringen i vår stambok och utfärdar stamtavlor.

Mia Isaksson
Uppsala

E-mail: stambok.snrf@gmail.com

Stamnamnsregistrator

Tuuli Lundbäck-Larva
Uppsala

Telefon: 070 536 24 65
E-mail: wcfstamnamn@gmail.com

Dokument för avel & uppfödning

KategoriDokumentPDF (.pdf)
AvelJordbruksverket 2019-027Ladda ned
AvelJordbruksverket 2020-008Ladda ned
AvelSNRFs regler för avel och uppfödningLadda ned
AvelStamnamnsreglemente för SNRFLadda ned
AvelGenerella fel hos katt – gäller avel samt bedömningskriterier vid utställningLadda ned
AvelChecklista för uppfödare i SNRFLadda ned
AvelGiftaslistanLadda ned
AvelWEMS-WCF EMS-codes (engelska)Ladda ned
AvelLangford informationLadda ned

Blanketter

Vi rekommenderar att du laddar ned blanketten du vill använda till din enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta, etcetera). Ibland öppnas blanketterna i webbläsarfönster, och då får du ladda ned dem till din enhet därifrån.
DokumentPDF (.pdf)
TingningsavtalLadda ned
TransferansökanLadda ned
Ansökan om huskattbevisLadda ned
Meddelande om ägarändringLadda ned
MedlemsansökanLadda ned
Ansökan om ändring i stamtavlaLadda ned
ParningsavtalLadda ned
Registreringsanmälan kullLadda ned
Ansökan om omregistrering av kattLadda ned
Köpeavtal _2023-03-04_(09.44)Ladda ned
Besiktningsintyg svenskt, som går att fylla i på datorn - hämtas från Agrias hemsidaKlicka här
Besiktningsintyg engelskt, som går att fylla i på datorn - hämtas från Agrias hemsidaKlicka här

Uppdateringar om avel och uppfödning

Translate Site »