Hoppa till innehåll

När man ställer ut en katt på en utställning i WCF är man skyldig att känna till och följa WCFs regler. SNRF har i samförstånd med de andra WCF-föreningarna i Norden tagit fram regler och riktlinjer som ska följas.

Regler i WCF

SNRF följer alla de regler som finns i vårt moderförbund WCF. Det handlar om bland annat om regler för klubb, utställare och domare som gör att vi kan hålla internationella kattutställningar.

Ordningsregler och lista på generella fel hos katter finns att läsa längre ned på denna sida.


Nationella regler

WCF-föreningarna i Norden har kommit överens om nationella regler, som arrangerande klubb väljer om de vill ha med under sina utställningar eller inte.

BIG – Bäst i grupp

Minst två (2) BIV-grupper på utställningen krävs för uttagning av Bäst i Grupp.

För att kunna dela ut titeln Bäst i Grupp för katter i samma ras ska det finnas minst två (2) (BIV) färggrupper (vuxna,
kastrater, ungdjur 6-10 månader, ungdjur 3-6 månader kattungar) närvarande på utställningen.

Läs mer om Best Variety (BIV) i Part D – Judging and show classes in WCF, Best in Show under Show Rules (extern länk).

Grupp 1: Solid
Grupp 2: Vitfläck – inkl. silvertabby-vit, smoke-vit
Grupp 3: Tabby – inkl. silvertabby
Grupp 4: Silver – smoke
Grupp 5: Colourpoint – Alla maskvarianter

Grupp 1: Non-agouti
Grupp 2: Non-agouti-vit
Grupp 3: Agouti
Grupp 4: Agouti-vit

Grupp 1: Bicolour
Grupp 2: Mitted
Grupp 3: Colourpoint

Grupp 1: Solidmaskad
Grupp 2: Tabbymaskad

BIG tas ut enligt gruppindelningen för Perser och Exotic.

BIR – Bäst i ras

Om det finns minst tre (3) tävlande katter i en ras ska BIR tas ut.

Gäller oavsett kön och ålder.

Ordningsregler för SNRF

Detta är en generell sammanfattning. Samtliga regler finns att hitta i dokumentet ”Ordningsregler för nordiska WCF”. Klicka för att läsa mer om varje regel.

Du kan anmäla din katt på två olika sätt:

 • Via vår anmälningsblankett.

Vid anmälan genom blankett sänds denna till egen klubbs utställningssekreterare som vidarebefordrar anmälan till arrangerande klubb.

 • Via vårt webbformulär.

Vid anmälan genom webbformulär är det utställarens ansvar att vidarebefordra kopia till egen klubbs utställningssekreterare.

Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 2.

Alla katter som ställs ut måste vara registrerade i en etablerad kattorganisation.

 • Raskatter ska ha stamtavla…
 • Huskatter ska ha huskattbevis…

… eller intyg ”Under registrering” (giltigt en gång, sedan måste katten ha stamtavla eller huskattbevis).

Ur Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 3.

 • Kattungar får ställas ut från exakt 3 månaders ålder och uppåt.
 • Dräktiga honkatter får INTE ställas ut (gäller även nyligen parade honor).
 • Hankatter som är monorchida eller kryptorchida över 10 månaders ålder får endast ställas ut i kastratklass (ej fertil klass).

Ur Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 4.

 • Vita katter (EMS-kod ”w”) måste ha intyg på att de är hörande. Hörselintyg bifogas utställningsanmälan första gången katten ställs ut.
 • Huskatter över 10 månaders ålder ska vara kastrerade, intyg ska kunna uppvisas vid begäran.

Ur Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 5.

 • Det är absolut förbjudet att använda medicinska preparat, naturläkemedel etcetera på katt i syfte att tävla.
 • Den som ertappas med att bryta mot detta förbud avvisas omedelbart från utställningen med alla sina katter och äger inte rätt att få tillbaka anmälningsavgiften.

Ur Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 6.4.

 • Ägare som efter flera eftersökningar inte infinner sig vid domarbordet med katt som ska bedömas, riskerar att
  katten diskvalificeras från tävlan.
 • Huskatter får inte säljas eller skänkas bort på utställning, inte heller genom skylt på bur eller anslagstavla.
 • Utställare får INTE uppträda så att annan utställare eller arrangörens funktionärer upplever sig trakasserade eller utsatta för obehag. Om så sker kommer utställaren i första hand att bli tillsagd av en representant för arrangerande klubb. Ändras inte beteendet trots detta kan utställaren komma att avvisas från utställningen tillsammans med utställarens katt/-er. I sådana fall är arrangerande klubb inte skyldig att återbetala anmälningsavgift/-erna.

Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 6.5–6.6, 6.11.

 • Vid varje kattutställning får katten komma in efter att den blivit veterinärbesiktigad, eller …
 • … så får katt komma in på utställningen utan att vara veterinärbesiktad om stickprovskontroll tillämpas. Arrangerande förening är skyldig att hålla med veterinärbesiktning.
 • Alla närvarande katter skall vara fullvaccinerade mot kattpest och kattsnuva som orsakas av calicivirus. Vaccinationen får utföras senast 14 dagar före utställningen.
  Ex. Vaccination ska senast vara utförd på en fredag om katt ska ställas ut på lördagen två veckor senare.
 • Veterinär beslutar ensam om eventuell avvisning från utställningen.
 • Vid smittorisk avvisas samtliga katter från samma hushåll. Vid avvisning äger utställaren ingen rätt att få tillbaka sin anmälningsavgift. Skulle anmälningsavgiften ännu inte vara betald, måste detta göras snarast. Vid fakturering av densamma debiteras en tilläggsavgift.
 • När en utställare avvisas från en utställning skall arrangören skriftligen meddela utställarens förening samt ange orsaken till avvisningen.

Ur Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 8.

Det är INTE tillåtet för utställare att:

 • förhandsorientera domare eller domarelev om utställd katt,
 • protestera mot domslut,
 • ta bort katt från utställningslokalen under pågående utställning utan tillstånd från arrangerande förening,
 • ställa frågor angående bedömningsresultat och nomineringar till domaren, frågorna ska ställas till utställningssekretariatet,
 • reservera sig mot viss eller vissa domare som dömer på utställningen.

Ur Ordningsregler för nordiska WCF, Regel 6.1.


Dokument för utställning

KategoriDokumentPDF (.pdf)
UtställningsreglerGenerella fel hos katt – gäller avel samt bedömningskriterier vid utställningLadda ned
UtställningChecklista: Att ställa ut sin kattLadda ned
UtställningsreglerOrdningsregler för nordiska WCFLadda ned

Translate Site »