Nu finns Mästerkatten Nr 4/2020 att läsa online

Nu ska alla medlemmar ha fått Mästerkatten Nr 4/2020 till sin brevlåda. Precis som alltid gör vi som så att när det senaste numret skickats ut så lägger vi upp föregående medlemstidning på webben.

Du hittar tidigare nummer under fliken Medlemstidningen. Trevlig läsning!