Hoppa till innehåll

Nya krav på uppfödare & hankattsägare från Jordbruksverket

EU beslutade 2016 att anta den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law – AHL). Kravet var att den skulle tillämpas fullt ut 5 år efter att beslutet togs. Den 21 april började EU:s nya djurhälsoförordning att tillämpas, men nu har Jordbruksverket förlängt tiden till 1 oktober 2021. Läs hela texten för att se om du är påverkad av de nya kraven.

Du som driver en anläggning ska registrera den

Syftet med EU:s nya djurhälsoförordning, Animal Health Law, är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Man har från EU:s håll velat ta detta beslut för att samla det stora antalet regler och dokument under samma lag. Det ska också förenkla processer för att anpassa regler efter lokala förhållanden i de enskilda EU-länderna. 

Du som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ska ha registrerat din anläggning senast den 1 oktober.

Syftet med dessa nya regler är att förenkla smittspårning vid sjukdomsutbrott och att bekämpa sjukdomar. Jordbruksverkets och EUs mål är att djuren hålls friskare och att personer som driver anläggning slipper potentiella restriktioner. Man säger att man på detta sätt vill förebygga sjukdomar, istället för att bota dem.

Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om djuren eller avelsmaterialet. Registreringskravet berör alla djur som lever på land och i vissa fall även sällskapsdjur i privata hem. En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete.

Vi kommer endast fokusera på det som rör dig som äger och använder katter i avel.

Vad innebär ”anläggning” & ”kommersiell verksamhet”?

Anläggningen är ditt hem – där du har din uppfödning.

Att sälja/överlåta djur till personer i andra länder räknas som kommersiell verksamhet oavsett omfattning. Med detta menas att om du själv eller en kurir transporterar katten för försäljning till ett annat land räknas det som ”kommersiell verksamhet”. Om köparen hämtar katten i Sverige är det inte kommersiell verksamhet.

För att veta om ditt fall räknas som kommersiell verksamhet, kan en tumregel vara att om det krävs tillstånd enligt djurskyddslagen (och det inte enbart gäller hållande av djur). Det vill säga om du…

 • föder upp 3 eller fler kullar per år
 • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år
  (detta gäller alltså även hankattsägare som lånar ut sina hankatter för parning 3 eller fler gånger per år)

Detta innebär att om du redan idag är skyldig enligt nuvarande svensk djurskyddslagstiftning att söka tillstånd för ditt katteri hos Länstyrelsen (6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192)*), ska du även registrera anläggning hos Jordbruksverket.

*Fram till 2019 gällde 16 § djurskyddslagen (1988:534).

Registrering sker via Jordbruksverkets hemsida 

 1. Logga in på E-tjänsten och följ instruktionerna.
 2. Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Produktionsplats heter anläggning.
 3. Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig.

Länk till registreringen

 • Du kan även skicka in en pappersblankett om du inte vill använda E-tjänsten.
 • Du är skyldig att hålla att uppgifterna i anläggningsregistret aktuella.
 • Dina uppgifter blir inte offentliga, men kan begäras ut från anläggningsregistret.
 • Instruktionsfilmer finns på Jordbruksverkets hemsida.

Vi hoppas att detta har hjälpt dig att få lite klarhet i de nya bestämmelserna. Vår text är baserad på Jordbruksverkets egen text på deras hemsida.

Sammanställt av
Marianne Johansson & Emma Carlsson

Translate Site »