Om SNRF

SNRF - en del av WCF

WCF-föreningarna i Norden

Från och med den 1 januari 2010 startade en nyordning för de tidigare independentklubbarna i Sverige och Norge.
Under 45 år hade vi stått utanför alla organisationer  och förbund. Nu anslöt sig alla klubbar till World Cat Federation,
WCF med säte i Tyskland. WCF organiserar ungefär 540 klubbar över hela världen. WCF är medlem av World Cat Congress, WCC, organiserar de stora kattförbunden från hela världen.

Klubbar inom WCF

Det finns tre typer av medlemskap i WCF; En klubb kan ansöka om fullt medlemskap om de har minst 100 medlemmar. Medlemskapet ska godkännas av Generalförsamlingen. Tills detta har skett, är klubben en så kallad patronage och övervakas av en klubb med fullt medlemskap.

Om en klubb har mindre än 100 medlemmar, fortsätter man att vara patronageklubb. En sådan klubb har inte rösträtt i Generalförsamlingen. 

Den tredje typen av medlemskap är sub-klubben eller dotterföreningen. Denna lyder under en klubb med fullt medlemskap. Dotterföreningen bedriver sin egen verksamhet helt och hållet, men utställningar arrangeras i samråd med moderklubben och de har inte egen stambokföring.

En WCF-klubb beslutar självständigt om aktiviteter, möten, egen föreningstidning, har sin egen hemsida och sköter sin egen stambokföring.

Sveriges Nya Raskattförening

SNRF är den äldsta kattklubben utanför FiFe i Skandinavien, som har anslutit sig till WCF som fullvärdig medlem. SNRF samarbetar med alla olika organisationer och med independentklubbar över hela världen.

SNRF uppmuntrar till gott kamratskap och till god djurhållning.

SNRF arrangerar föreningsmöten med ämnen som genetik, hälsofrågor för katt, pälsvård, uppfödarinformation och assistentutbildning.

SNRF arrangerar minst två internationella tvådagars utställningar varje år. Vi bjuder in domare från hela världen för att få så stor variation som möjligt i kattbedömningarna. Medlemmarna deltar i arbetet med utställningarna. det stärker kamratandan.

SNRF informerar via medlemstidningen Mästerkatten som utkommer med fyra nummer per år, via hemsidan med adress www.snrf.org och numera även via Facebooksidor.

SNRF arbetar ständigt för god katthållning och arbetar också för att förhindra grymhet mot djur.

Vårt samhälle vad gäller synen på katten har ändrats radikalt under årtionden. Katten är inte längre "en ladugårdskatt", utan mer och mer uppskattad som husdjur och medlem av familjen. Den har blivit en underbart sällskap för många ensamma människor i vår moderna värld. För barn är den en trogen vänoch det är vår plikt att ta hand om och vård vår vän på bästa sätt. SNRF arbetar ständigt för att öka kattens status som husdjur och för att skapa opinion mot dålig katthålning. Vi gör detta genom inlägg i pressdebatten, information i samband med kattutställningar och genom ekonomiskt bidrag till hem för omhändertagna, hemlösa katter.
Vi anser att:
Alla katter, med eller utan stamtavla, har rätt till god omvårdnad, bra mat, regelbunden hälsokontroll hos veterinär och ett gott hem.

Man ska inte medvetet avla på huskatter och skaffa kattungar efter dem. Det finns alldeles för många oönskade katter ändå!

Katter i stadsmiljö ska hållas inomhus eller i inhägnad. Inga andra husdhur tillåts springa runt vind för våg!

SNRF utfärdar stamtavlor för raskatter och arbetar för en sund kattavel.
Du kan vända dig till oss om du har frågor runt kattavel och registrering av raskatter. Erfarna uppfödare kan hjälpa dig att välja den rätta avelskatten. Från vår stambokförare kan du få information om, hur du stambokför din katt och hur du skaffar ett uppfödarnamn.

Från erfarna uppföödare kan du också få veta fördelar och nackdelar vad gäller olika kattraser, hur man tar hand om dem, vilket temperament de oftas har och hur du kommer i kontakt med olika uppfödare av just din favoritras. Du kan ocså få hjälp vad gäller köp och försäljning av raskatter.

Kattutställningar

SNRF arrangerar kattutställningar enligt WCFs regler med nationella tillägg. WCF har regler för domarutbildning och håller ett register över domare, som är WCF-medlemmar.

Inom World Cat Congress, där WCF är medlem, tillämpas principen med Open Doors. Det betyder att alla som vill delta i en kattutställning, oavsett organisationstillhörighet är välkomna att ställa ut på WCF-utställningar världen över.

Stamnamn

WCF har ett centralt stamnamnsregistter. Fullvärdiga medlemmar sänder in sina egna och dotterföreningarnas ansökningar dit för godkännande.

Stamtavlor

WCF har inget centralt stamboksregister. Varje fullvärdig medlemsklubbskapar regler och för sina egna register. Satmböckerna från dotterföreningarnas medlemmar utfärdas av moderklubbens stambokförare.

WCF-klubbar i Norden

De nordiska WCF-klubbarna har årliga sammankomster för att enas om gemensamma utställnings- och stambokföringsregler. Vi har också en gemensam hemsida, där man hittar utställningsplaner och gemensamma dokument för alla klubbarna i Norden.